Báo cáo Phát triển bền vững

Thách thức cho phát triển bền vững

Là một trong 10 nước trên thế giới chịu tác động nhiều nhất từ biến đổi khí hậu, Việt Nam đang xảy ra liên tiếp các trận thiên tai như lũ lụt, hạn hán, động đất gây thiệt hại lớn về người và của, ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân với tỷ lệ người mắc bệnh hiểm nghèo ngày càng cao, làm tăng các rủi ro về thương tật, tử vọng. Trong khi đó, nhận thức của người dân về giảm thiểu các thiệt hại thông qua bảo hiểm còn thấp.

Tốc độ phát triển kinh tế nhanh tại các đô thị khiến cho sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn; thu nhập của người Việt Nam nằm trong nhóm thấp nhất thế giới và hiện còn có hơn một nửa các nhóm dân tộc thiểu số vẫn đang sống dưới chuẩn nghèo, trẻ em các tỉnh vùng cao ít có cơ hội đến trường; tỷ lệ hộ nghèo gia tăng tại các đô thị.

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thảo dược, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao cho hàng triệu người dân Việt Nam, Nguyên Phát xác định doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. Nếu không kết hợp các mục tiêu trên cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, Nguyên Phát khó có thể phát triển bền vững do sẽ phải gánh chịu hậu quả từ bất ổn và mất cân đối về kinh tế, xã hội và tàn phá môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *