Nguyên phát vì môi trường

Bảo vệ môi trường: Hành động nhỏ cho thay đổi lớn

Sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường là nguyên nhân gây ra ngày càng nhiều rủi ro thiên tai. Là một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và thảo dược, hành động bảo vệ môi trường của Nguyên Phát được thực hiện thông qua việc:

  1. Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ tại trụ sở chính và xưởng sản xuất nuôi trồng đông trùng hạ thảo; 
  2. Trồng nhiều cây xanh quanh khu nuôi trồng đông trùng hạ thảo và xây dựng những vùng nguyên liệu bền vững với bà con nhân dân địa phương.
  3. Triển khai các hoạt động đóng góp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường;
  4. Ứng dụng công nghệ tin học nhằm số hóa giao dịch hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *