Nguyên Phát vì cộng đồng

Nguyên Phát là một doanh nghiệp của những người trẻ Việt Nam muốn làm những sản phẩm sạch, sản phẩm thật, sản phẩm tốt, muốn đem những điều thật, điều đẹp, điều tốt đến với đời. Thành công của Nguyên Phát là giúp càng nhiều người được đầy đủ hơn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Chúng tôi hiểu sứ mệnh của chúng tôi là hướng tới một cuộc sống đầy đủ hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn cho mỗi người Việt. Do đó việc đồng hành cùng làng trẻ em SOS Việt Nam là một trong những hoạt động chúng tôi đã triển khai.

SOS Việt Nam là nơi nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh từ Covid 19 và gần đến cuối năm ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung. Nguồn quỹ hỗ trợ của các bé bị giảm đến thiếu hụt. Các trẻ cần được GIÚP ĐỠ để có cuộc sống tốt hơn. Và Nguyên Phát, những con người ở Nguyên Phát chỉ là góp phần nhỏ của chúng tôi vào chiếc lọ tình thương ấy dành cho các em nhỏ. 

Cầu mong dịch bệnh sớm qua đi, tất cả mọi người khỏe mạnh, bình an và các em nhỏ lại được đến trường.

Nguyên Phát cũng cam kết hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động quyên góp, an sinh xã hội và các chương trình tài trợ. Chúng tôi mang lại lợi ích cho địa phương và người dân thông qua thực hiện nghĩa vụ thuế, xây dựng vùng nguyên liệu tại địa phương tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với những đóng góp tích cực từ sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của Nguyên Phát, chúng tôi cũng hướng đến việc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thông qua hoạt động đầu tư cho cộng đồng.

Yêu thương!

CEO Nguyên Phát

Thu Hiền.

Xác nhận của SOS về sự đóng góp của Nguyên Phát vào chiếc lọ tình thương

Xác nhận của SOS về sự đóng góp của Nguyên Phát vào chiếc lọ tình thương

https://drive.google.com/file/d/1iW46J5yQGnZ14HeiUdkv0KUX8gnO_9D1/view?fbclid=IwAR13GWtdJhkgV6KsU5qwnnd9BxKMV-_CzAS-93BX5e8fPXWRI8S_IXd16cs

https://drive.google.com/file/d/1mrcTjDoDiczVPNwrn8yBbE8Vxo18uXnV/view?fbclid=IwAR3hXiuylBwKlgmoBe92c8vS4-7Kpj0pSNjAjICJsotA7ZFe-vqzgu2ZjVQ

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *